48th State Automotive

2425 E. Main Street Mesa AZ 85213

480-377-0700

2012 Hyundai Elantra GLS

HYUNDAI

2006 Hyundai Tucson GL

*5-speed manual*