48th State Automotive

2425 E. Main Street Mesa AZ 85213

480-377-0700

2008 Toyota Prius

2003 Toyota Camry XLE V6

2004 Toyota Sienna LE

​TOYOTA

​2004 Toyota Camry LE

2003 Toyota Sequoia SR5